Velkommen til denne nettressursen

Du har nå fått mange nye lærebøker, nye lærere og nye medelever. Datamaskinen du leser dette på er kanskje også ny, ihvertfall er det nytt at du skal bruke den til skolearbeid i skoletiden gjennom hele skolegangen din. Det er et kraftig verktøy du har fått - og da er det viktig at det brukes på en måte som fremmer læring, både for deg og dine medelever.

Den leksjonen du nå starter på inneholder noen tips til hvordan du kan bruke dette verktøyet på best mulig måte - og faglærerene dine vil sikkert komme med flere innspill og ta i bruk mange av disse metodene gjennom skoleåret.