• Hjem
  • Etikk
  • Korrekt kildebruk

Korrekt kildebruk

Når du låner ord og idéer fra andre må du sitere dem. Du må også vise hvor du har hentet informasjonen fra.

Sitering kan være direkte - at du skriver av ordrett. Da må du sette sitatet i "    " (hermetegn)

Sitering kan også være indirekte. Da bruker du dine egne ord, og skal ikke sette i hermetegn.

På begge måtene å sitere på må du lage en kort henvisning i teksten din til hvor du har hentet informasjonen fra.

Den korte henvisningen skal vise til kildelisten bakerst i oppgaven din.

En kildeliste er en oversikt over alle kilder du har brukt.

Henvisninger og kildelister skal settes opp på en bestemt måte. Mange videregående skoler i Rogaland bruker "Harvard-metoden".

Se på denne siden www.kildekompasset.no hvordan du setter opp sitater og henvisninger og hvordan du lager kildeliste".