Nettvett

Digital kompetanse handler både om å kunne navigere trygt i den digitale verden, og å vite hvordan en oppfører seg mot andre på nett. På sosiale medier er du din egen redaktør. Du må selv stå til ansvar for innhold som deles, samtidig som du har mulighet til å delta og bidra i den offentlige debatten.

En viktig grunnregel for trygt nettbruk er å ta godt vare på passord og brukernavn. Ikke del disse med noen, da kan du unngå at dine kontoer misbrukes. I tillegg kan det være nyttig å vite noe om hvilke etiske retningslinjer du må forholde deg til når du er på nett.

På denne siden kan du finne forslag til undervisningsopplegg med lærerveiledning om temaene skissert ovenfor. Diskusjon og refleksjon i klassene er sentralt i oppleggene. Lærere står fritt til å bruke og endre disse presentasjonene som de vil.

Undervisningsopplegg

  1. Nettvett for VG1. Skolestart
  2. Sikkerhet Presentasjon
  3. Quiz nettvett
  4. Ytringsansvar Presentasjon
    Lærerveiledning PDF

Diskuter videre med elevene

Case 1 - Introduksjon om digital dømmekraft

Case 2 - Bilder er en trussel?

Case 3 - Mobbing på nett

Case 4 - Ytringsfrihet og ytringsansvar

Andre forslag til innføring av Nettvett for VG1-klasser.

  • Bestill klassesett med brosjyremateriell og DVD gratis  fra Du bestemmer ( http://www.dubestemmer.no ) før sommerferien slik at disse er klar til skolestart.
  • Sjekk om din skole har egne regler i forhold til Nettvett og bruk av skolens datasystemer


Når du bruker verktøy som blogg, wiki eller lager en digital fortelling så er det viktig at du bruker bilder, musikk eller annet materiale som du har lov til å bruke. Det å kunne forholde seg til opphavsrett og lisenser er en sentral ferdighet og en viktig del av et moderne nettvett. Les mer under "Kildebruk".

Til syvende og sist så gjelder den samme regelen på nett som ellers i livet: 

Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg. 

Skulle du være så uheldig at uønskede bilder av deg eller sjikanerende beskrivelser av deg havner på nettet kan du ta kontakt med slettmeg.no, de kan i noen tilfeller hjelpe deg med å fjerne ting fra nettet.

Vil du eller klassen jobbe mer med nettvett så er det flere gode nettsteder der du kan lese mer og få innspill til klassediskusjoner osv om emnet. Du kan blant annet lese mer og se noen filmer som innledning til en diskusjon på dubestemmer.no. Her kan skoler også bestille gratis klassesett med undervisningshefter. (Bestiller du før sommerferien, har du de til skolestart.)

Nedenfor er det listet opp noen nettsteder hvor du finner informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av internett.