• Hjem
  • Etikk
  • Regler for bilder, lyd og film

Regler for bilder, lyd og film

Når du låner bilder, musikk og filmsnutter fra andre er det flere ting du må huske på.Her kan du se en video som viser hvordan du bruke google til å finne bilder du kan bruke lovlig i oppgavene dine:

 

Opphavsrett

Å vite noe om hvilken lisens som knyttes til et åndsverk, er viktig. Den som har laget et kunstverk, tatt et bilde, komponert musikk eller lignende, har automatisk opphavsrett til dette åndsverket. Det innebærer at opphavspersonen har rett til å bestemme hvordan verket skal brukes. Noen ønsker å dele det de har laget, men de vil ikke at andre skal tjene penger på dette. Da kan de eksempelvis lisensiere verket sitt med en CC-lisens.

Det er flere forhold som spiller inn når det gjelder opphavsrett, og disse reguleres av Åndsverksloven. En lovtekst er ofte vanskelig tilgjengelig, men det finnes et nettsted som kan være til god hjelp: clara.no. På dette nettstedet gjennomgås reglene for opphavsrettigheter på en noe mer lettfattelig måte. Alle bør være spesielt oppmerksom på én ting: Den som tar et fotografi har rettighetene til dette bildet. Men hvis det er lett gjenkjennelige personer på bildet, kan ikke fotografen publisere/offentliggjøre bildet uten tillatelse fra den eller de avbildede personene. Det er noen unntak her, men disse er lite aktuelle i skolesammenheng. Dette innebærer at det ikke er lov å legge ut bilder av noen på eksempelvis Facebook, uten at disse personene har gitt tillatelse.

 

  • De som har tatt bildet, spilt inn musikken og laget filmen eier rettighetene.
  • Du må alltid oppgi hvem som har laget det du bruker.
  • Skal arbeidet ditt publiseres, for eksempel på internett, må du først spørre de du låner av, om du får lov.
  • Bruker du et bilde med lett gjenkjennelige personer på, må du ha tillatelse fra de avbildede personene.
  • Her kan du lese mer om hvor du kan finne bilder og lydklipp, og hvordan du kan bruke dem i ditt arbeid

 

Trenger du hjelp? Spør bibliotekaren din!