Itslearning - NDLA i itslearning

Innhold fra NDLA kan legges til mange steder i Itslearning. For eksempel kan tekst inkluderes direkte i oppgaver og tester. Denne måten å inkludere innhold på kan også brukes for å tilrettelegge læringsressurser for enkeltelever eller grupper av elever.

Presentasjonen inneholder hvordan inkludere innhold i tester, oppgaver, notater etc (ved bruk av editor) og hvordan inkludere innhold til fagdashbord.