Itslearning - prøvemodus

Hvordan fungerer prøvemodus? 

Prøvemodus er et tillegg til testverktøyet som låser studentens datamaskin når han eller hun tar en test. Det innebærer at studentene ikke kan åpne andre leservinduer eller programmer, dvs. at de kan ikke søke på Internett, søke i andre filer eller bruke pratefunksjonen for å få hjelp. Studentene må bli i prøvemodus til de er ferdige med prøven og har sendt den til vurdering. Hvordan settes en prøve i prøvemodus? Når lærere angir en prøve, har de mulighet til å merke av i Prøvemodus-boksen under kategorien Alternativer. De kan deretter gå gjennom prøven i en vanlig nettleser eller i prøvemodus. Hvis de angir en tidsbegrensning, sendes prøven automatisk prøven til vurdering når tiden er omme, uavhengig av om prøven er fullført eller ikke. Hvis læreren ønsker å forhåndsvise prøven i prøvemodus, må prøvemodus lastes ned.  

Hvordan fungerer det for lærende? 

Ved prøvemodus kan prøvene bare tas av studenter som har på prøvemodus. Hvis studentene allerede har lastet ned denne prøvemodusen på datamaskinen, starter prøven automatisk i prøvemodus. Første gang prøvemodus skal brukes på datamaskinen, må det lastes ned. Klikk på nedlastingskoblingen og lagre filen på datamaskinen, og installer den

på samme måte som andre programmer. Det plasseres en snarvei til prøvemodus på skrivebordet. Første gang du klikker på en prøvemoduskobling etter at den er installert, ber leseren deg om å knytte et program til koblingen. Velg itslearning Prøvemodus. Pass på at du merker av i boksen for å huske valget, slik at vinduet ikke vises flere ganger. Merk at hurtigboksen kan variere i ulike nettlesere. Skjermbildet nedenfor er fra Firefox.Neste gang du klikker på en prøvemoduspeker, åpnes elementet direkte i prøvemodus.

Før du begynner å bruke prøvemodus, kan det være lurt å lese om gode fremgangsmåter  for prøvemodus.