Itslearning - still inn itslearning

Itslearning har flere verktøy som kan brukes i både planleggingsarbeidet og i vurdering for læring, samarbeid med elever gjennom arbeidsmapper osv. Noen av disse er ikke slått på som standard når du oppretter eller får et nytt fag, men må slås på via innstillinger menyen i hvert enkelt fag. Se mer om hvordan du gjør dette og hvilke elementer som bør være slått på i presentasjonen til venstre.