Itslearning - undersøkelse

Med undersøkelse kan elevene gi tilbakemelding om hvordan hjemmearbeidet har gått. Oppgavene presenteres og elevene krysser av for hvordan han/hun greide oppgavene. Dette er et nyttig redskap for læreren når han skal planlegge undervisningen og følge opp elevene individuelt. Du kan lese mer om hvordan dette brukes i teksten nedenfor eller laste heftet ned her

Henter frem dokument