• Hjem
  • IKT på Skolen
  • Skolens nett

Skolens nett

Accesspkt

Før du kan ta i bruk skolens trådløse nett må du registrere kontoen din på skolen. Fra og med skoleåret 16/17 gjøres dette ved at du som ny elev får tilsendt en SMS med en link du må gå inn på. Her aksepterer du vilkårene for å bruke skolens nett, og får så tilsendt en ny SMS med brukernavn/passord samt litt informasjon. Varigheten på den tilsendte linken er 24 timer. Hvis du ikke svarer på denne før skolestart vil det i en periode bli sendt ut ny link hver 3. dag. Om du ikke har svart på noen av disse, eller ikke fått tilsendt en slik SMS, tar du kontakt med IKT-personell på skolen din. Dette kan bla skyldes at det ikke er registrert noe mobilnummer på din bruker, eller at det mobilnummeret som er registrert er feil. Vilkårene du har akseptert ved opprettelse av brukeren din kan du se nederst på denne side.

Det finnes flere ulike SSID'er (navnet på det trådløse nettet) på skolene. Det er ønskelig at du kopler deg til ROGFK-nettet. Dette er det sikreste nettet å bruke (kryptert), og du slipper å logge deg på for å få tilgang til internett hver dag (det må du på RFK-OPEN). Hvis du har Windows7 kan det være litt vanskelig å kople seg til dette nettet. På elevportalen er det forklart hva du må gjøre. Dette programmet støtter også Windows8, men med Windows8 vil du sannsynligvis kunne kople deg enkelt på uten. Hvis du likevel får problem kan du prøve å bruke det samme programmet.

Glemt brukernavn/passord

Hvis du har glemt brukernavnet eller passordet ditt, kan du få sendt dette på SMS. Det kan du gjøre her: https://glemtpassord.rogfk.no/  Husk å sjekke opplysningene på siden og sjekk spesielt at mobilnummeret er riktig. Hvis dette er feil så melder du nytt mobilnummer til kontoret. Hvis du får nytt mobilnummer kan dette endres under "Egne personopplysninger" på Skolearena. 

Endre passord

Hvis du vil endre passordet ditt, kan dette gjøres på minkonto.rogfk.no. Klikk logg inn oppe til høyre og velg "Bytt passord".

 

Oppgave

Ta vare på brukernavn og passord og hold disse hemmelig for andre. Misbruk av skolens nett eller maskiner som skjer gjennom din konto er ditt ansvar.

Diskuter i klassen hva som kan skje dersom en annen person får tilgang til ditt brukernavn og passord.

Tips: Lås alltid maskinen dersom du forlater denne. På PC trykker du (Windowstasten + L) og på Mac (Powerknappen + dvale)

 

Disse vilkårene aksepterte du ved opprettelse av brukeren din:

Virkeområde

Vilkårene gjelder for elever ved videregående skoler i Rogaland fylkeskommune. Vilkårene gjelder bruk av skolens IKT-ressurser, det vil si nettverk, IKT-utstyr og programvare.

Bruk av IKT-ressurser

Skolens IKT-ressurser skal primært brukes til skolerelatert arbeid. Privat bruk som opptar stor båndbredde eller krever uforholdsmessig mye diskplass, er ikke tillatt. IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, opptre på rasistisk eller krenkende vis, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov. Det er ikke tillatt å opprette egne nettverk på skolens område. Det er heller ikke tillatt å etablere eller benytte seg av annen elektronisk kommunikasjon for å omgå sperrer og begrensinger som er satt opp i forbindelse med opplæringen.

Brukeridentitet og passord

Tilgang til skolens nettverk gis ved at skolen tildeler brukeridentitet og passord. Passordet er personlig og må holdes hemmelig. Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter eleven å forandre passordet umiddelbart. Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er heller ikke tillatt å tilegne seg eller å opptre med annen brukers identitet. Skolen er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av uaktsom håndtering av passord fra elevens side.

Nedlasting og installasjon av programvare

Nedlasting av filer og installasjon av programvare utover det skolen tilbyr, skjer på eget ansvar. Det forventes at alle som installerer programvare gjør dette i samsvar med lisensreglene for programvaren. Eleven plikter å avinstallere skolens lisensierte programvare når opplæringen avsluttes, der lisensreglene krever det.

Logging av nettverkstrafikk og innsyn

Datatrafikk mot internett blir logget. Hensikten med loggingen er å administrere systemet på en forsvarlig måte, ivareta sikkerheten i systemet og sikre at skolens reglement overholdes.

Opphavsrett

Det er ikke tillatt å bruke IKT-ressursene i strid med regler for opphavsrett.

Datasikkerhet og personvern

Skolen skal, så langt det er mulig, beskytte elevenes integritet slik at informasjon og personlige data ikke kan misbrukes. Når eleven forlater datamaskinen og andre kan få tilgang til den, skal eleven alltid låse eller logge ut av datamaskinen. Eleven skal rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for datasikkerheten. Eleven plikter å ha oppdatert antivirusprogram på datamaskinen og benytte sikkerhetsoppdateringer for operativsystem og programvare.

Ansvarsbegrensning

Skolen skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og sikkerhetskopi, men er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopi eller svikt i IKT-tjenestene. Skolen er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på reglementet. Skolen er heller ikke ansvarlig for tap/skade på privat datautstyr som tilknyttes skolens nettverk.

Brudd på IKT-reglementet

Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner.

Erstatning

Dersom det oppstår skade på skolens IKT-ressurser eller de går tapt, kan skolen kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler.