• Hjem
  • IKT på Skolen
  • Utskrift

Utskrift

Utskriftsordningen kan være ulik fra skole til skole. Finn din skole i listen til høyre.

Tenk miljø: Skriv kun ut det som er absolutt nødvendig.

Noen skoler har lagt til rette for installasjon av utskriftskøer. Disse løsningene innebærer at de skriverne din skole gjør tilgjengelig, kan installeres lokalt på din PC.
Det er en som virker for Windows-baserte PC'er og en som virker for MAC'er:

  • Windows: De skriverne (navnet på skriverkøen) du kan installere på din skole vil du finne under linken til din skole til høyre. For å installere skriveren starter du DETTE programmet. Før du gjør det må du altså vite navnet på skriverkøen.
  • MAC: For å installere skolens skrivere må du først installere RFK-app'en. Den finner du på ELEVPORTALEN. Etter at den er installert kan du velge hvilke skriver du vil installere under "Legg til skriver" når du starter app'en. Dette forutsetter at skolen har lagt ut skrivere for slik installasjon, sjekk under din skole i linken til høyre

Andre skoler bruker kun "FollowMe"-utskrift via en nettside: https://utskrift.rogfk.no