Utskrift Gand

 

Utskrift på Gand 

På Gand videregående skole benytter vi en utskriftsløsning som heter Gespage. Dette er en web-basert løsning som gjør at du skriver ut via nettleseren. Løsningen krever inegen form for installasjon av skrivere på PC'en/Mac'en. Den er kombinert med FollowMe, en løsning som  gjør at du kan hente utskriften på den nærmeste skriveren. Forløpig er det kun skriveren i Biblioteket som er tilgjengelig for elever.

Hva trenger du ?

For å skrive ut, trenger du en identifikasjons-brikke.
Denne får du kjøpt i resepsjonen som er ved hovedinngangen, og den koster 100,- NOK. Bare kontant!
Dette inkluderer også 200 utskrifter. Når de er brukt opp koster det 50 øre arket for utskrift.

Hvordan skriver du ut ?

For å få utskrift er det hovedsakelig to trinn, ett på din datamaskin, og ett fysisk ved skriveren.
Trinn 1: Å laste opp filene
For å laste opp filene, gå inn på «http://utskrift.rogfk.no»
Klikk «last opp et dokument eller bilde» og last opp filene du skal printe ut en om gangen.
Fungerer dette ikke? Prøv med en annen nettleser.
Anbefalt er Internet Explorer:
Trinn 2: Utskrift
For å få utskrift går du til skriveren på biblioteket.
Her skanner du ID-brikken på maskinen som er festet ved siden av skriveren, over det grønne-lyset.
Etter dette vil det vanligvis komme en bekreftelses-dialog hvor du klikker «ok».

Førstegangsbrukere må gjennom ett oppsett for å få ID-brikken til å fungere, som blir slik:

1. Skann brikken over den svarte boksen som er festet ved siden av skriveren, inntil det grønne LED lyset. Touch skjermen vil da lyse opp og lage lyd som for å si at den har registrert kortet.
2. Touch-skjermen vil heretter spør etter ditt brukernavn og passord. Tast dette inn og logg på. Dette er det samme brukernavnet og passordet du bruker for å logge på itslearning og internett.
3. Ett varsel om at brukeren er registrert til kortet vil dukke opp. Klikk ok, og så vil utskriften komme ut.