• Hjem
  • Mest for lærere
  • Omvendt undervisning

Omvendt undervisning

Hva er omvendt undervisning? 

Omvendt undervisning er et relativt nytt begrep i norsk skole, selv om tankegodset tilknyttet denne formen for undervisning har blitt benyttet tidligere. Nytt nå er muligheten snart alle har til å digitalisere og filme egen undervisning i kombinasjon med avspilling av egen skjerm på PC/Mac. I engelsk litteratur omtales dette som «Flipped classroom».

Grunntanken med denne form for undervisning er at elevene i forkant av undervisningen skal ha sett igjennom en liten opplæringsvideo tilknyttet temaet/emnet læreren skal undervise i kommende økt. I tillegg til at eleven skal ha sett igjennom en film er det også viktig at de responderer på en undersøkelse/ egenvurdering tilknyttet filmen de har sett. Gjennom å gi læreren tilbakemelding i forkant av undervisningsøkten på hva de opplevder som utfordrende eller vanskelig tilknyttet teorien, kan læreren i større grad målrette undervisning/ repetisjon og hjelp tilknyttet aktiviteter/ oppgaver i økten på skolen. Dette er en av de store gevinstene med omvendt undervisning – læreren kan bruke mindre tid på å gjennomgå teori i timene og mer tid på «hands-on-aktiviteter» for elevene. 

Det er mange fordeler med denne type undervisning. Elever vil kunne tilegne seg teori i sitt eget tempo og de har mulighet til å stoppe opplæringsvideoene og repetere der de skulle ønske det, evt. kan de se videoene flere ganger. På denne måten bidrar omvendt undervisning til å møte eleven på det nivået som passer den enkelte, tilpasset opplæring i praksis. Det finnes mange program som kan brukes til å spille av egen dataskjerm i kombinasjon med bilde og lyd. Camtasia brukes av mange men koster penger. Et meget godt gratis program er Screencast-o-matic. Dette finner du på nettsiden http://screencast-o-matic.com

Omvendt undervisning - Forberedte eleverer mer motiverte from Vibeke Kløvstad on Vimeo.


Enkel veiledning i bruk av Screencast-o-maticEnkel veiledning i bruk av Screencast-o-matic

Evalueringsskjema + embed i It's:learning

Se opplæringsvideo i hvordan legge ut videoer på YouTube her

Omvendt undervisning brukes allerede i mange fag.

Her kan du finne link til noen av sider laget av lærere i ulike fag.

På nettsiden Campus Inkrement har lektor Bjørn Ove Thue ved Møglestu videregående skole bygd opp en nettside i matematikk 1P, 2P, 1T, R1, R2, S1, S2 og Fysikk1. Hele denne siten kan kopieres og du kan legge inn dine egne elever og følge med på hvilke oppgaver de gjør og hvilke videoer de ser. Se: http://campus.inkrement.no/

Her er en samling lenker for deg som ønsker å lese mer om omvendt undervisning.

Johannes Nag, Vardafjell VGS lærer elevene Flash programmering