• Hjem
  • Studieverktøy
  • Blogg og wiki

Blogg og wiki

 

Wiki

En wiki er en nettbasert tjeneste for informasjonsdeling og samarbeid. Man kan sette opp wikien slik at alle kan delta eller man kan beskytte den slik at kun godkjente brukere kan endre stoffet. Den mest kjente wikien er nok wikipedia, men det er og mange andre wikier på nettet. Noen eksempler kan være denne om Geogebra, en lærerwiki fra Sandvika vgs, Jåttå vgs sin norskwiki og Restaurant- og matfag wiki fra samme skole eller ressurswiki fra St. Svithun vgs. 

En wiki kan i skolen være godt egnet for å lage en mer fast presentasjon av stoff som ofte brukes om igjen, det kan være fagstoff, lenker til ulike nettressurser osv som samles på denne. En annen bruksmåte er å la elever skrive sin egen "lærebok" enten gjennom et helt skoleår eller gjennom mer prosjektbaserte arbeider i en kortere periode. Bilder, film og andre elevarbeider kan på denne måten samles på en funksjonell måte og enkelt vises fram til andre. 

Du kan opprette wikier på wikispaces.com


Blogg

En blogg er et mer personlig nettsted der man ofte har en person som står bak. Vi har skrevet om lærere som blogger på PLN-siden, men det er heller ingenting i veien for at eleven kan blogge seg gjennom skoleåret. På bloggen kan de legge ut oppgavesvar, reflektere rundt egen læring og presentere egne arbeider. Bloggene kan enten være med elevene gjennom hele skolegangen eller være begrenset til en kortere periode. Et viktig poeng ved bruk av elevblogger er at elevene selv må kunne velge om bloggene skal være åpne for alle eller om de kun skal være tilgjengelige for inviterte brukere. Det er og viktig å kombinere dette med opplæring i nettvett, bruk av lisensiert materiale og kildebruk mer generelt. 

 

Lyst til å lære mer mer?

Det finnes et godt utbygd hjelpsystem for bruk av wikispaces. Gå direkte til hjelp ved å klikke her eller opp til høyre på enhver wiki du er inne på.

De som ønsker å bli litt mer avanserte finner mange gode tips her: