• Hjem
 • Studieverktøy
 • Oppgaveskriving

Oppgaveskriving

Her presenterer vi hvilke tekniske krav en oppgave (fagartikkel) bør ha, ulike oppgavetyper og strukturen i en oppgave. Lengre ned på siden får du også en innføring i bruk av noen av verktøyene du kan bruke tilknyttet word for å lage en god besvarelse i tråd med de tekniske kravene.

Teknisk:

 • Times New Roman, punkt 12, halvannen linjeavstand
 • Elevens navn i topp- eller bunntekst
 • Sidetall
 • Avsnitt (ett avsnitt = ett tema), markeres med linjeskift = en åpen linje
  • Et avsnitt bør inneholde
   • et utsagn/påstand
   • en forklaring/eksempel (gjerne med utgangspunkt i en kilde)
   • en oppsummerende kommentar (virkning, konsekvens, argument)
 • Ikke punkt, men helhetlig tekst
 • God rettskriving og rett tegnsetting øker tekstkvaliteten

Å svare på oppgaven:

Det er viktig å lære seg å tolke oppgaveteksten. Fokuser på hva oppgaven ber deg om å gjøre (oppgavens verb)

 • Forklare = si noe om årsak og sammenheng
 • Presentere = gi informasjon om en sak eller et emne
 • Gjøre rede for = gi en fremstilling av et emne, forklare hvordan noe er eller henger sammen
 • Kommentere = komme med egen mening om et emne, subjektivt, men likevel saklig
 • Resonnere = bygge opp en fornuftig og logisk tankerekke
 • Argumentere = forklare eller overbevise noen om en påstand eller et synspunkt
 • Drøfte = argumentere for og imot og beskrive en sak fra flere sider
 • Vurdere = gi en faglig begrunnelse for ett eller ulike syn om et emne
 • Reflektere = sette ord på egne tanker om en sak med utgangspunkt i en drøfting eller vurdering

Struktur:

 1. Innledning:
  Presenter hva du vil skrive om. Det er viktig å fange interessen hos leseren for at han/hun skal lese videre i teksten. Innledningen bør referere til oppgaveteksten/problemstilling eller tema som er gitt i oppgaven. Juster helst innledning til slutt for da har du fått oversikt over innhold og sammenheng.
 2. Hoveddel:
  Tar for seg det oppgaven spør etter. Temaet blir diskutert, og flere ulike sider ved temaet kommer frem. Et avsnitt skal inneholde ett hovedmoment. Sammenhengen mellom setningene må være enkel å oppfatte. Avsnittsinndelingen må være logisk, og hvert avsnitt må følge etter hverandre i en naturlig rekkefølge. 
 3. Avslutning:                                                                                             
  Er en oppsummering av det som ble presentert i innledningen og utdypet i hoveddelen. Man skal ikke komme med nye argumenter i avslutningen. Her skal trådene samles. Dersom du blir bedt om å presentere din egen refleksjon om emnet, er det naturlig å presentere den mot slutten, etter at du har vist at du har en bred oversikt over emnet. 

 

 

 

Word

Word er nok ennå det programmet som brukes mest tilknyttet skriftlige innleveringer eller større oppgaver.  Under finner du noen videoer som gir deg en innføring i noe av det  du bør ha på plass når du skal levere inn en oppgave. Vi viser deg blant annet hvordan du kan bruke ulike stiler, sette inn fotnoter og generere innholdsfortegnelse i Word 2010.

 

 

Fotnoter og sluttnoter

Innholdsfortegnelse

WordArt

Tekstbryting

Topptekst og bunntekst

 

Rettetips til lærere:

Bruk av digital rødpenn