• Hjem
  • Studieverktøy
  • Onenote

Onenote

 Som elev i videregående skole er det mye du skal lære deg. Da er det viktig å etablere gode studievaner og Onenote er et verktøy som kan hjelpe deg med dette. Bruk litt tid på å sette deg inn i programmet og opparbeid deg nok kjennskap til programmet til at du klarer å bruke det raskt og effektivt. Det gjør du best ved å benytte Onenote til alle dine notater. Husk at du kan bruke Onenote i alle dine fag selv om lærerne dine ikke bruker Onenote aktivt. 

For å skape en god og oversiktelig struktur vil det være lurt å opprette en notatblokk for hvert fag. I hver notatblokk oppretter du så arkfaner for hvert hovedområde i faget og samler notatene dine under den arkfanen de skal være. Husk at notatene dine ikke kun trenger å være tekst, Du kan lage tankekart, sette inn bilder, ta bilder med Office Lens på telefonen din av håndskrevne notater eller skrive direkte inn ved hjelp av håndskrift på pcer med touchskjerm eller nettbrett og noen telefoner. Du kan og gjøre lydopptak direkte inn i Onenote. Dette kan være nyttig både i innlæring av fremmedspråk, men og som notater i forbindelse med prøver osv. Disse kan du f.eks høre på telefonen din på vei til skolen for å repetere lærestoff, øve til en vurdering osv. 

En Onenote i norsk kan f.eks se slik ut:

Onenote struktur norsk

Det kan være en utfordring å lese lengre tekster på skjerm. Onenote kan hjelpe deg med dette ved at du kan lese mer aktivt. Du kan markere i teksten og skrive notater til denne. Prøv det ut og se om lesingen blir mer effektiv. 

Oneote markere tekst

 

God og korrekt kildebruk er en sentral ferdighet både i skolen og ellers. Ved å bruke Onenote clipper eller på andre måter samle kilder i Onenote så vil du få en god oversikt over hvor du har hentet kildene fra, når du gjorde det og dine egne notater til kilden. Alt samles på et sted og til eksamen og andre vurderingssituasjoner vil du kunne bruke din Onenote som en del av hjelpemidlene dine. Har du jobbet godt gjennom året og samlet materiale, egne notater osv i Onenote vil du ha et godt utgangspunkt for å gjøre det godt på vurderingen. 

Ta kontakt med læreren din eller med IKT på skolen din hvis du vil ha hjelp med å sette opp Onenote. Du kan og få noen gode tips om Onenotebruk på denne siden fra Microsoft Education.