• Hjem
  • Studieverktøy
  • Quiz i klasserommet

Quiz i klasserommet

Socrative

Socrative er gratis og kan brukes på alle platformer. Det finnes egne apper for nettbrett og smarttelefoner (både iOS og Android). Denne er og beregnet for felles kjøring i klasserommet, men har lagt noe mer vekt på innlæring av begreper osv enn det Kahoot har gjort. 

Brukermanual finner du her. Og du kan og se mer om bruken i videoen under

Socrative Apper